Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w klasach 1 - 3 od 17 września 2012 r.