ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

pilotaz programowania

l2

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

Zaloguj się

konkurs
REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

„Jak dbać o siebie podczas pandemii?”

 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Szkolny

 2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej
      lub prezentacji multimedialnej.

3. Udział w konkursie ma charakter indywidualny.

4. Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV– VI
      oraz klasy VII-VIII

5. Pracę konkursową należy wykonać samodzielnie. Jeden autor może złożyć jedną pracę.Format prac plastycznych – wyłącznie A3. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.
Prezentację multimedialną należy wykonać w programie PowerPoint i dostarczyć na pendrive.

6. Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę lub na jednym ze slajdów.

7. Prace należy składać do 15 grudnia 2021 roku u pedagogów szkolnych.

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania