· Świetlica terapeutyczna "Dobre klimaty" funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach.
· Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:45 – 16:45.
· Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym duży nacisk kładzie się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, czyli uczęszczanie do szkoły, odrabianie prac domowych, przygotowanie do lekcji. Uczestnicy biorą także udział w zajęciach ogólnorozwojowych.
· W zajęciach świetlicy mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 mający kłopoty w nauce, sprawiający problemy wychowawcze, wagarujący, nadmiernie agresywni, mający kłopoty w kontaktach interpersonalnych, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki i pomocy po zajęciach lekcyjnych.
· Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli SP 3, którzy pomagają zarówno przy odrabianiu zadań domowych jak i przy rozwijaniu zainteresowań uczniów. Wspierają w rozwoju emocjonalnym przez wspólne gry i zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne i wycieczki.
· Kandydatów do zajęć świetlicowych typują wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami, którzy wypełniają formularz zgłoszeniowy.
· Codziennie każdy uczestnik świetlicy wpisuje się na listę obecności.
· Raz w miesiącu opiekun świetlicy dokonuje podsumowania uczestnictwa dziecka w zajęciach, analizuje jego frekwencję i postępy. Przekazuje informacje do wychowawcy lub rodzica.