su

Samorząd Uczniowski ogłasza następujące konkursy:

- Indywidualny konkurs na pracę plastyczną na temat „Bezpieczeństwo podczas wakacji” (format A3, technika dowolna) – dla uczniów klas I - VI

- Indywidualny konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Bezpieczeństwo podczas wakacji” (ilość slajdów dowolna) – dla uczniów klas IV - VI

- Indywidualny konkurs na wierszyk pt. „Bezpieczne wakacje” dla uczniów klas I - VI

- Indywidualny konkurs na komiks pt. „Bezpieczeństwo podczas wakacji” – dla uczniów I - VI

Celem konkursów jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu przez dzieci w okresie wakacyjnym, uświadomienie zagrożeń mogących wystąpić w różnych miejscach i sytuacjach podczas letnich wyjazdów (morze, góry, jeziora, podróż różnymi środkami transportu, itp.).

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: I – III i IV - VI. Termin oddawania prac: 13.06.2017.

Prace należy dostarczać do pedagogów szkolnych.