Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

 

List do przewodniczącego Samorządu Klasowego

 

Twoja nowa funkcja to duże wyróżnienie. Z pewnością jesteś osobą bardzo lubianą w klasie i równocześnie taką, której można zaufać. Funkcja ta wiąże się bowiem z wieloma obowiązkami:

 

  1. Przewodniczący reprezentuje swoją klasę, czyli przemawia w jej imieniu, załatwia wszelkie problemy z nauczycielami i z dyrekcją, prosi, przeprasza, dziękuje i składa życzenia.
  2. Jest prawą ręka wychowawcy, tzn. zawsze pamięta o przekazaniu klasie informacji od niego, pomaga w organizowaniu klasowych akcji i imprez itp.
  3. Przypomina wychowawcy i innym nauczycielom o wspólnych umowach, planach, przesunięciach i imprezach.
  4. Przypomina klasie o ważnych datach i świętach, o których warto lub po prostu wypada pamiętać i coś przygotować, np. Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Tłusty Czwartek itp.
  5. Pilnuje, żeby wszyscy w klasie dowiedzieli się w odpowiednim momencie o planowanych zastępstwach, zamianach pracowni lub lekcji i zwolnieniach, czyli sprawdza zawsze rano i koło południa wiszący koło pokoju nauczycielskiego plan zastępstw i natychmiast zawiadamia całą klasę o planowanych zmianach.
  6. Dba o sprawne działanie wszystkich sekcji w klasie, czyli sprawdza, czy np. plastycy zrobili odpowiednią gazetkę na czas, czy skarbnik zebrał odpowiednią kwotę od wszystkich w klasie w odpowiednim czasie (może trzeba mu pomóc i przypomnieć coś komuś ?) itp.
  7. Uczestniczy we wszystkich zebraniach Samorządu Uczniowskiego, sporządza na nich notatki i informuje całą klasę o tym jakie S.U. organizuje akcje, imprezy, konkursy i co się dzieje na terenie szkoły. Pilnuje, żeby wszystkie odgórne założenia klasa wypełniała solidnie i w przewidzianym czasie.

 

Pamiętaj, nie jesteś sam! Masz do pomocy zastępcę Samorządu Klasowego. Współpracuj z nim i dziel się obowiązkami, okażą się wtedy łatwiejsze i lżejsze do wykonania!

 

Przyjemnej i satysfakcjonującej pracy życzy

Samorząd Uczniowski

 


 

 

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania