Rok szkolny 2015/2016

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne w klasach 1 - 3

 

 

Zajęcia pozalekcyjne w klasach 4 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodatkowe