"DO HYMNU" - materiały do pobrania (teksty - załącznik nr 2)

♦ OBIADY w roku szkolnym 2019/2020

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

OPIEKA ŚWIETLICOWA W OKRESIE PRZERW ŚWIĄTECZNYCH

ZARZĄDZENIE DYREKTORA DOT. SZKOLNEGO MONITORINGU

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów_2018.08.29

♦ Informacja dot. podręczników do religii dla klas I - III

♦  Informacja dot. podręczników do religii dla klas IV - VIII

♦  OBIADY w roku szkolnym 2018/2019

♦  Informacje dotyczące RODO

Przetwarzanie danych osobowych
Monitoring szkolny

 

♦  OBIADY - INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 

Dokumenty związane z rekrutacją na rok szkolny 2017/2018 dostepne są w zakładce

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców informujący o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji. 

 

Dokumenty związane z działalnością świetlicy dostępne są w zakładce ŚWIETLICA  

 

Procedury zwolnień związanych:

 - z nieuczęszczaniem dziecka na lekcje religii (pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna)
 - ze zwolnieniem dziecka z zajęć wychowania fizycznego 
 - ze zwolnieniem z lekcji wychowania do życia w rodzinie

 

PODRĘCZNIKI: Uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI i VII wypożyczą nieodpłatnie zestawy podręczników we wrześniu 2017 r. z biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymają również we wrześniu niezbędne materiały ćwiczeniowe.


Uwaga

Uczniowie będą wypożyczać ww. pomoce w ustalonym terminie, wyłącznie pod opieką wychowawcy i/lub nauczyciela przedmiotu.

 

Wyprawka pierwszoklasisty, informacja o podręcznikach w klasach I - III w roku szkolnym 2017/18. 

 

 OBIADY - 2017/18


Za przygotowanie obiadów odpowiada w tym roku szkolnym firma: F.H.U. „JAPAJA" Patrycja Karasińska


Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku 2017/18 (plik .docx)

Karta zgloszenia dziecka na obiady w roku 2017/18 (plik .jpg)

Regulamin zapisów i płatności za obiadyObiady we wrześniu - informacje 

 

 Szkolny Gabinet Stomotologiczny  

 

Terminy konsultacji, zebrań, dni wolnych

 

 

 

 

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Poradniki dla rodziców

Pabianicka społeczna kampania przeciw dopalaczom. Marzec 2015 

"Nie myśl, że Ciebie to nie dotyczy. Dopalacze" 


 Bezpieczeństwo dzieci w Internecie


10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieciElementarz dla rodziców - dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz