Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 Harmonogram godziny dostępności nauczycieli dla uczniów, wychowanków i rodziców/opiekunów - rok szkolny 2022/23

Informacja dot. podręczników do religii w kl. 1 - 4 - rok szkolny 2022/23

 Informacja dot. podręczników do religii w kl. 5 - 8  - rok szkolny 2022/23

♦ Wyprawka pierwszoklasisty w roku szkolnym 2022/23

 ♦ REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

♦ ZARZĄDZENIE DYREKTORA DOT. SZKOLNEGO MONITORINGU

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU SZKOŁY

  REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA PODCZAS PRZERW

 ♦ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

  

♦ Dokumenty związane z działalnością świetlicy dostępne są w zakładce ŚWIETLICA 

Informacje związane z działalnością stołówki szkolnej dostępne są w zakładce STOŁÓWKA SZKOLNA    

Procedury zwolnień związanych:

 - z nieuczęszczaniem dziecka na lekcje religii (pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna)

 - ze zwolnieniem z lekcji wychowania do życia w rodzinie

 

PODRĘCZNIKI: Uczniowie wypożyczą nieodpłatnie zestawy podręczników we wrześniu 2022 r. z biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymają również we wrześniu niezbędne materiały ćwiczeniowe.

Uwaga

Uczniowie będą wypożyczać ww. pomoce w ustalonym terminie, wyłącznie pod opieką wychowawcy i/lub nauczyciela przedmiotu.

  

 Szkolny Gabinet Stomotologiczny  

 Informacje dotyczące RODO 

     ♦ Przetwarzanie danych osobowych
     ♦ Monitoring szkolny

 

 

 

 

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Poradniki dla rodziców

Dzieci w wirtualnej sieci - broszura       .PDF - 1227 KB

Pabianicka społeczna kampania przeciw dopalaczom. Marzec 2015 

"Nie myśl, że Ciebie to nie dotyczy. Dopalacze" 


 Bezpieczeństwo dzieci w Internecie


10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieciElementarz dla rodziców - dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie    

 

 ♦ "DO HYMNU" - materiały do pobrania (teksty - załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania