ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

pilotaz programowania

l2

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

Zaloguj się

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Harmonogram godziny dostępności nauczycieli dla uczniów, wychowanków i rodziców/opiekunów - rok szkolny 2022/23

Informacja dot. podręczników do religii w kl. 1 - 4 - rok szkolny 2022/23

Informacja dot. podręczników do religii w kl. 5 - 8  - rok szkolny 2022/23

 Wyprawka pierwszoklasisty w roku szkolnym 2022/23

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

 ZARZĄDZENIE DYREKTORA DOT. SZKOLNEGO MONITORINGU

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU SZKOŁY

 REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA PODCZAS PRZERW

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

PLIKI DO POBRANIA

♦ KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ .PDF

  KARTA ZAPISU DZIECKA NA OBIADY  .PDF

 

  Procedury zwolnień związanych:

 - z nieuczęszczaniem dziecka na lekcje religii (pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna)  .DOC

 - ze zwolnieniem z lekcji wychowania do życia w rodzinie  .DOC

   

 Szkolny Gabinet Stomotologiczny  

 

Dokumenty związane z:

1. rekrutacją - dostępne są w zakładce REKRUTACJA

2. działalnością świetlicy - dostępne są w zakładce ŚWIETLICA 

3. działalnością stołówki szkolnej - dostępne są w zakładce STOŁÓWKA SZKOLNA  

 

Informacje dotyczące RODO 

♦ Przetwarzanie danych osobowych
♦ Monitoring szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania