List do zastępcy przewodniczącego

Samorządu Uczniowskiego

 

Gratulacje! Jeśli zostałeś zastępcą przewodniczącego, to czeka Cię duża odpowiedzialność i szeroki zakres działań na rzecz szkoły, ale z pewnością także wiele satysfakcji. Twoim zadaniem jest:

 

  1. Współpracować z przewodniczącym Samorządu  Uczniowskiego i wspierać go we wszystkich przedsięwzięciach, tzn:
  2. Brać udział we wszystkich uroczystościach szkolnych, podczas których konieczna jest reprezentacja uczniów naszej szkoły, czyli wraz z przewodniczącym witać i żegnać gości, wręczać kwiaty, dziękować, zapraszać, itp.
  3. Wraz z opiekunami prowadzić cotygodniowe zebrania Samorządu Uczniowskiego, sprawdzać obecność samorządów klasowych, inicjować działalność, zachęcać do pracy itp.
  4. Koordynować pracę wszystkich sekcji Samorządu Uczniowskiego, czyli być łącznikiem między opiekunami a pozostałymi członkami Samorządu tzn.: przypominać, sprawdzać, zachęcać itp.
  5. Koordynować pracę uczniów podczas urządzanych przez S.U. dyskotek, tzn.: dbać o sprawną sprzedaż biletów, wpuszczanie i wypuszczanie uczniów ze szkoły, działalność sklepiku, D.J., gier i zabaw oraz sprzątanie po imprezie.
  6. Być pomysłowym i chętnym do pomocy oraz każdej pracy na rzecz szkoły.
  7. Być dyspozycyjnym, czyli nie odmawiać swojej pomocy bez względu na czas i miejsce planowanej akcji.
  8. Być wizytówką naszej szkoły, tzn. zawsze nienagannie ubranym, świecić przykładem zachowania ucznia i super kolegi.
  9. W przypadku nieobecności przewodniczącego, przejąć wszystkie jego obowiązki.

 

 

 

Życzymy Ci efektywnej współpracy

i wiele satysfakcji.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania