List do sekretarza

Samorządu Uczniowskiego

 

        Gratulacje! Jeśli zostałeś sekretarzem, to z pewnością jesteś osobą odpowiedzialną i godną zaufania. Na pewno masz także uzdolnienia humanistyczne, czyli lubisz i umiesz pisać wypracowania. Umiejętność ta jest bowiem bardzo przydatna w pełnieniu funkcji sekretarza. Twoim zadaniem jest:

 

  1. Robienie notatek podczas zebrań Samorządu Uczniowskiego i w porozumieniu z opiekunami pisanie sprawozdań z ich przebiegu.
  2. Pisanie, na prośbę opiekunów lub innych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, krótkich notatek informacyjnych do szkolnej gazetki.
  3. Informowanie w formie pisemnej uczniów naszej szkoły o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Przyjemnej i satysfakcjonującej pracy

życzy

Samorząd Uczniowski 

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania