List do skarbnika

Samorządu Uczniowskiego

 

         Gratulacje! Jeśli powierzono Ci to stanowisko to oznacza, że jesteś człowiekiem godnym pełnego zaufania i szacunku. To duża odpowiedzialność i olbrzymi zaszczyt. Twoja funkcja łączy się z wieloma obowiązkami:

  1. Skarbnik Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami samorządu prowadzi zbiórkę funduszy na różne cele, np. na kwiaty czy imprezy.
  2. Prowadzi bardzo dokładne listy wpłat.
  3. Jest łącznikiem między Samorządem Uczniowskim a pozostałymi uczniami naszej szkoły, tzn. utrzymuje stały kontakt ze wszystkimi skarbnikami samorządów klasowych i jeżeli jest taka konieczność, przypomina im o zaległych opłatach i składkach.
  4. Przygotowuje bilety na planowane przez samorząd dyskoteki, sprzedaje je i rozlicza się z nich.
  5. Jest obecny podczas wszystkich rozliczeń z funkcjonowania sklepiku i innych akcji przynoszących zysk.
  6. Podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem sprawozdania ze wszystkich zysków i wydatków Samorządu Uczniowskiego.

 

Przyjemnej pracy i dużo satysfakcji

życzy

Samorząd Uczniowski

 

 

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania