List do przewodniczącego

Samorządu Uczniowskiego

 

Gratulacje! Zaszczyt pełnienia funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przynosi Ci z pewnością wielką i zasłużoną satysfakcję. Łączy się to jednak nie tylko z glorią niewątpliwej chwały, ale także z wieloma obowiązkami:

  1. Przewodniczący bierze udział we wszystkich uroczystościach szkolnych podczas których reprezentuje uczniów naszej szkoły, czyli wita i żegna gości, wręcza kwiaty, dziękuje, zaprasza, itp.
  2. Wraz z opiekunami prowadzi cotygodniowe zebrania Samorządu Uczniowskiego, sprawdza obecność samorządów klasowych, inicjuje działalność, zachęca do pracy itp.
  3. Koordynuje pracę wszystkich sekcji Samorządy Uczniowskiego, czyli jest łącznikiem między opiekunami a pozostałymi członkami Samorządu tzn.: przypomina, sprawdza, zachęca itp.
  4. Koordynuje pracę uczniów podczas urządzanych przez S.U. dyskotek, tzn.: dba o sprawną sprzedaż biletów, wpuszczanie i wypuszczanie uczniów ze szkoły, działalność sklepiku, D.J., gier i zabaw oraz sprzątanie po imprezie.
  5. Jest pomysłowy i chętny do pomocy oraz każdej pracy na rzecz szkoły.
  6. Jest dyspozycyjny, czyli nie odmawia swojej pomocy bez względu na czas i miejsce planowanej akcji.
  7. Jest wizytówką naszej szkoły, tzn. zawsze nienagannie ubrany świeci przykładem zachowania ucznia i super kolegi.

 

Pamiętaj, nie jesteś sam! Masz do pomocy zastępcę Samorządu Uczniowskiego. Współpracuj z nim i dziel się obowiązkami, okażą się wtedy łatwiejsze i lżejsze do wykonania!

 

 

Na pewno sobie poradzisz!

Trzymaj się

Samorząd Uczniowski

 

 

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania