Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

 

List do zastępcy przewodniczącego Samorządu Klasowego

 

Gratulacje! Jeśli zostałeś zastępcą przewodniczącego klasy, to z pewnością cieszysz się sympatią swoich koleżanek i kolegów. Twoja funkcja łączy się z dużą odpowiedzialnością. Twoim zadaniem jest:

 

  1. Współpracować z przewodniczącym Samorządu Klasowego i wspierać go we wszystkich przedsięwzięciach.
  2. Wraz z przewodniczącym reprezentować swoją klasę, czyli przemawiać w jej imieniu, załatwiać wszelkie problemy z nauczycielami i z dyrekcją, prosić, przepraszać, dziękować i składać życzenia.
  3. Być prawą ręka wychowawcy, tzn. zawsze pamiętać o przekazaniu klasie informacji, pomagać w organizowaniu klasowych akcji i imprez itp.
  4. Przypominać wychowawcy i innym nauczycielom o wspólnych umowach, planach, przesunięciach i imprezach.
  5. Przypominać klasie o ważnych datach i świętach, o których warto lub po prostu wypada pamiętać i coś przygotować, np Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Tłusty Czwartek itp.
  6. Pilnować, żeby wszyscy w klasie dowiedzieli się w odpowiednim momencie o planowanych zastępstwach, zamianach pracowni lub lekcji i zwolnieniach, czyli sprawdzać zawsze rano i koło południa wiszący koło pokoju nauczycielskiego plan zastępstw i natychmiast zawiadamiać całą klasę o planowanych zmianach.
  7. Dbać o sprawne działanie wszystkich sekcji w klasie, czyli sprawdzać, czy np. plastycy zrobili odpowiednią gazetkę na czas, czy skarbnik zebrał oczekiwaną kwotę od wszystkich w klasie w przewidzianym terminie (może trzeba mu pomóc i przypomnieć coś komuś?) itp.
  8. Uczestniczyć wraz z przewodniczącym we wszystkich zebraniach Samorządu Uczniowskiego, sporządzać na nich notatki i informować całą klasę o tym jakie Samorząd Uczniowski organizuje akcje, imprezy, konkursy i co się dzieje na terenie szkoły.
  9. Pilnować, żeby wszystkie odgórne założenia klasa wypełniała solidnie i w przewidzianym terminie.
  10. W przypadku nieobecności przewodniczącego, przejąć wszystkie jego obowiązki.

 

Życzymy Ci efektywnej współpracy

i wiele satysfakcji

 

Samorząd Uczniowski

 

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania