List do przewodniczącego Samorządu Klasowego

 

Twoja nowa funkcja to duże wyróżnienie. Z pewnością jesteś osobą bardzo lubianą w klasie i równocześnie taką, której można zaufać. Funkcja ta wiąże się bowiem z wieloma obowiązkami:

 

  1. Przewodniczący reprezentuje swoją klasę, czyli przemawia w jej imieniu, załatwia wszelkie problemy z nauczycielami i z dyrekcją, prosi, przeprasza, dziękuje i składa życzenia.
  2. Jest prawą ręka wychowawcy, tzn. zawsze pamięta o przekazaniu klasie informacji od niego, pomaga w organizowaniu klasowych akcji i imprez itp.
  3. Przypomina wychowawcy i innym nauczycielom o wspólnych umowach, planach, przesunięciach i imprezach.
  4. Przypomina klasie o ważnych datach i świętach, o których warto lub po prostu wypada pamiętać i coś przygotować, np. Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Tłusty Czwartek itp.
  5. Pilnuje, żeby wszyscy w klasie dowiedzieli się w odpowiednim momencie o planowanych zastępstwach, zamianach pracowni lub lekcji i zwolnieniach, czyli sprawdza zawsze rano i koło południa wiszący koło pokoju nauczycielskiego plan zastępstw i natychmiast zawiadamia całą klasę o planowanych zmianach.
  6. Dba o sprawne działanie wszystkich sekcji w klasie, czyli sprawdza, czy np. plastycy zrobili odpowiednią gazetkę na czas, czy skarbnik zebrał odpowiednią kwotę od wszystkich w klasie w odpowiednim czasie (może trzeba mu pomóc i przypomnieć coś komuś ?) itp.
  7. Uczestniczy we wszystkich zebraniach Samorządu Uczniowskiego, sporządza na nich notatki i informuje całą klasę o tym jakie S.U. organizuje akcje, imprezy, konkursy i co się dzieje na terenie szkoły. Pilnuje, żeby wszystkie odgórne założenia klasa wypełniała solidnie i w przewidzianym czasie.

 

Pamiętaj, nie jesteś sam! Masz do pomocy zastępcę Samorządu Klasowego. Współpracuj z nim i dziel się obowiązkami, okażą się wtedy łatwiejsze i lżejsze do wykonania!

 

Przyjemnej i satysfakcjonującej pracy życzy

Samorząd Uczniowski