List do dyżurnego

 

Jeśli jesteś dyżurnym, to przed Tobą tydzień pamiętania o czynnościach, które do tej pory były prawdopodobnie zupełnie dla Ciebie obojętne. Niestety, pamiętanie o nich jest konieczne, jeśli pod koniec semestru nie chcesz usłyszeć komentarza, że twoja ocena z zachowania zostaje obniżona ze względu na niewypełnienie obowiązków dyżurnego.

         Aby ułatwić Ci zapamiętanie, podajemy w punktach:

  1. Dyżurny wchodzi do klasy ostatni, ponieważ sprząta pozostałości po kolegach z klasy pozostawione na korytarzu.
  2. Po wejściu do klasy i uzgodnieniu tego z nauczycielem, wyciera tablicę i ewentualnie pisze datę, numer lekcji i temat.
  3. Przez całą lekcję jest do dyspozycji nauczyciela, tzn. wyciera tablicę, rozdaje materiały, idzie po kredę itp.
  4. Wychodzi z klasy jako ostatni, ponieważ: 
ściera tablicę (ale po uzgodnieniu tego z nauczycielem, bo czasami nauczyciele potrzebują notatek z tablicy na kolejne lekcje, a wtedy nie waż się tego zmazać !)
wsuwa krzesła pod ławki (jeśli masz sympatycznych lub po prostu kulturalnych kolegów, to zrobili to już pewnie sami)
zbiera śmieci z ławek i z podłogi, itp.

Jeśli kolega, z którym jesteś dyżurnym, nie chce Ci pomagać, nie przejmuj się. Znacznie łatwiej zapamiętać człowieka, który częściej wykonuje jakieś prace pomocnicze, niż tego, który nic nie robi. Z pewnością pod koniec semestru wszyscy będą wiedzieć, że to Tobie należy się wyższa ocena z zachowania!

 

 Trzymaj się!

Samorząd Szkolny