logo aktywna tablica.jpg

 

W roku szkolny 2018/19 nasza placówka przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono dwa interaktywne dotykowe monitory SMART o przekątnej ekranu 65".

 

Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:

 1. Uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Uczestniczenia w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 3. Wyznaczenia szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).
 5. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

E-koordynatorem, Programu w naszej szkole jest  p. Renata Nowak.

W dniu 8 października zawiązano Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli w Pabianicach. Utworzyły ją: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 14.

Na I spotkaniu nauczycieli ustalono, że wymiana doświadczeń będzie odbywać się na założonym przez p. Nowak classroomie - www.classroom.google.com.  Kod dostępu: s2ci1u. Uczestnicy spotkania otrzymali na podane na zebraniu adresy e-mail, zaproszenia do przyłączenia się do założonego classroomu.

zrzut clasroomu

Pani R. Nowak założyła również blog www.aktywnatablicapabianice.blogspot.com, na którym są publikowane materiały z lekcji otwartych, dobre praktyki, itp. oraz informacje o spotkaniach nauczycieli w ramach międzyszkolnych sieci współpracy.

zrzut strony bloga

 

 

 Szkoła nasza jest również członkiem Ogólnopolskiej Sieci Współpracy Nauczycieli AKTYWNA TABLICA. Spotkania tej grupy nauczycieli odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 20.15 i mają formę webinarów.

 

 

 

 

 

 

 

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania