WAŻNE DATY DOTYCZĄCE PLANU PRACY ROK SZKOLNY 2018 – 2019

 

1.    Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 r. godz. 9.00, 10.00

2.    Dni wolne – dyrektorskie:
       •    02.11.2018
       •    02.01.2019
       •    29.04.2019
       •    30.04.2019
       •    02.05.2019
       •    15, 16, 17 kwietnia (egzaminy ósmoklasistów)

3.    Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 16.11.2018 r. godz. 16.00.
      (odpowiedzialni: wychowawcy kl. I; koordynator J. Mackiewicz)

4.    Zebrania z rodzicami  I półroczu:
       •    11.09.2018r. godz. 17.00 klasy IV (16.30 wdżwr), 17.30 – kl. V, 18.00 – kl. VI i VII, 18.30 – kl. VIII
       •     kl. II – III. od 10 – 14.09 2019
       •    kl. I 05.09.2018r.
       •    06.11.2018r. - kl. IV – VIII
       •    05 – 09.11.2018r  - kl. I – III  

5.    Wystawienie propozycji ocen za I półrocze – 21.12.2018 r.

6.    Ferie świąteczne – 23 - 31 grudnia 2018 r.

7.    Wystawienie ocen półrocznych – 25.01.2019 r.

8.    Rada Klasyfikacyjna I półrocze – 29.01.2019 r.

9.    Rada Plenarna I półrocze – 05.02.2019 r.

10.    Zebranie półroczne z rodzicami /konsultacje wg potrzeb
        •    07.02.2019 r. kl. IV – VIII lub 05.02.2019 r.
        •    od 04 – 08.02.2019 r.  kl. I-III.

11.    Ferie zimowe –  od 11 do 24 lutego 2019 r.

12.    Zebrania z rodzicami II półrocze:
        •    06 – 10.05.2019r. – kl. I – III zebrania/konsultacje
        •    07.05.2019r. – kl. IV – VII zebrania/konsultacje
 
13.    Ferie wiosenne – od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.

14.    Wystawienie propozycji ocen za II półrocze –  do 06.05.2019 r.

15.    Wystawienie ocen – 31.05.2019 r.

16.    Rada klasyfikacyjna II półrocze – 04.06.2019 r.

17.    Rada Plenarna cz. 1 II półrocze – 11.06.2019 r.

18.    Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019 r.

19.    Rada Plenarna cz. II – 21.06.2019 r.

20.    Daty konsultacji z nauczycielami w kl. IV-VII:
        •   wrzesień – zebrania 11.09.2018 r.
        •   październik - 02.10.2018 r.
        •   listopad - zastępują zebrania z rodzicami -  06.11.2019 r.
        •   grudzień - 04.12.2019 r.
        •   styczeń  – 08.01.2019 r. lub zebranie/konsultacje w zależności od potrzeb
        •   luty – 05. lub 07.02.2019 r. zebranie lub konsultacje w zależności od potrzeb
        •   marzec – nie odbędą się
        •   kwiecień – 02.04.2019 r.  
        •   maj – 07.05.2019 r. zebrania
        •   czerwiec – jeśli wyniknie taka potrzeba, do ustalenia przez wychowawców
        •   Nauczyciele uczący w klasach I-III mogą ustalić terminy konsultacji te same,
            które są w klasach IV-VIII lub ustalić z rodzicami dzieci inne sposoby komunikacji (szybsze).

Ogólnopolski Kalendarz Roku Szkolnego 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania