Szanowni Państwo!
 
        
         Wprowadzając Swoje dzieci w progi szkoły, z pewnością zadają sobie Państwo wiele pytań. Niewątpliwie niektóre z nich dotyczą nauki języka obcego (w naszej szkole - j. angielskiego).
 
         Chcąc wyjść Państwu naprzeciw i zdając sobie sprawę
z trudniejszego (niż wychowawcy) dotarcia przeze mnie do wszystkich Państwa postaram się przedstawić najważniejsze informacje dotyczące nauczanego przeze mnie  przedmiotu.
         W klasie I na naukę języka obcego przeznaczone są dwie godziny tygodniowo. Zajęcia odbywają się z całą klasą, co przy tak licznych zespołach nie jest sytuacją komfortową ani dla dzieci, ani dla nauczyciela, niestety takie są realia. Mimo to staramy się dzieciom stworzyć takie warunki, aby jak najlepiej i najefektywniej korzystały z zajęć.
         Dzieci w pierwszym okresie nauki języka obcego przechodzą tzw. fazę ciszy (silent period), mają „prawo do ciszy”. Oznacza to, że nie zmuszamy dziecka do mówienia w języku obcym, lecz wyczekujemy na taki moment, kiedy samo zechce się otworzyć. Ten czas wyczekiwania nie jest wbrew pozorom czasem straconym, gdyż dzieci „osłuchują się” z brzmieniem obcej mowy, uczą się rozumieć, rozróżniać elementy języka, słowa, reguły, a nie usiłują czy też nie chcą mówić w języku obcym. Jest to jak najbardziej normalny etap w nauce i my rodzice i nauczyciele, nie powinniśmy zmuszać dzieci, aby mówiły. Na pewno przyjdzie na to czas, a dziecko samo zdecyduje kiedy.
 Uczymy się przede wszystkim przez wspólną zabawę, śpiewanie piosenek, rymowanki, uczymy się często poprzez ruch, angażując całe ciało (TPR – Total Physical Response – metoda nauki,
m.in. języków, stworzona przez lingwistę prof. James’a Asher’a oparta na połączeniu mowy i ruchu całego ciała).
Dziecko uczy się najpierw słuchać nowego języka, a następnie ruchem ciała reagować – uczy się rozumieć swojego nauczyciela. Najczęściej na początku są to proste polecenia; Wstań! (Stand up!), Usiądź (Sit down!), Podejdź do tablicy (Come to the board) etc. Każde polecenie nauczyciela jest poparte odpowiednim ruchem, gestem. W ten sposób dziecko uczy się najpierw rozumieć język obcy, a dopiero potem porozumiewać
w nim![1]
Musimy też pamiętać o tym, że w tym wieku okres osłuchiwania się jest dość długi, a dziecko szybko zapamiętuje, ale też szybko zapomina. Dlatego wszystko wymaga powtórzeń, a na efekty czasami będzie trzeba troszkę poczekać i uzbroić się
w cierpliwość.
Nie oczekujmy także, że dziecko w klasie I będzie już pisać i czytać – przecież niektóre nie potrafią tego jeszcze
w języku ojczystym!
         Pierwszy etap nauki (ok. dwa tygodnie) nazywany jest okresem „bezpodręcznikowym”. Ten czas przeznaczamy  
na wzajemne poznanie się, a także poznanie szkoły, wspólne ustalenie zasad panujących na zajęciach, itp. Państwo zostaną
w formie pisemnej powiadomieni o sposobie i kryteriach oceniania na zajęciach j.angielskiego.
W późniejszym czasie w zajęciach towarzyszyć nam będzie także podręcznik i jego bohaterowie, którzy odkrywać będą przed dziećmi tajemnice nowego języka.
 Podręczniki będą sprowadzone do szkoły bezpośrednio z wydawnictwa i w szkole będziecie Państwo mogli je zakupić. Podręczniki są zgodne z nową Podstawą Programową i zawierają specjalny dodatek dla Rodziców, ułatwiający pracę z dzieckiem w domu, nawet Rodzicom nie znającym języka.
Każde dziecko powinno także posiadać zeszyt (16 kartkowy
– gładki lub w kratkę), w którym będziemy czasami wklejać różne materiały z zajęć, a także znaczki za aktywność na lekcji.
         Szanowni Państwo, na swoich zajęciach staram się kłaść nacisk na tworzenie pozytywnego stosunku dziecka do nauki języka obcego i wzbudzanie w Nim entuzjazmu do nauki angielskiego poprzez częste chwalenie, zauważanie Jego nawet najdrobniejszych postępów w nauce języka, nagradzanie
za aktywność. Nie jest to łatwe zadanie szczególnie na początku, gdyż z nowym rokiem szkolnym spotkam się z kolejną ok. 100 osobową, bardzo różnorodną ”gromadką” dzieci, które będę musiała poznać i próbować sprostać Ich oczekiwaniom, a także oczekiwaniom Państwa. Dlatego bardzo ważnym elementem jest dla mnie współpraca z Państwem, bo któż inny jak nie Rodzice znają najlepiej swoje dzieci? Więc gdy pojawią się kolejne pytania lub gdy poczują się Państwo zaniepokojeni jakimiś faktami związanymi z nauczanym przeze mnie przedmiotem, zapraszam serdecznie do spotkania ze mną i rozmowy. Pomoże to nam
z pewnością rozwiązać ewentualne problemy, czy odpowiedzieć na Państwa pytania.
         Mam nadzieję, że udało mi się choć w części odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania związane z nauką języka angielskiego.
         Życzę, aby Państwa pociechy bez stresu weszły w progi naszej szkoły, szybko odnalazły się w nowej sytuacji i aby nauka
i wspólna zabawa przyniosła Im wiele radości i satysfakcji,
a Państwu powodów do dumy.
Ewa Kaszowska
nauczyciel j. angielskiego
i kształcenia zintegrowanego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyciąg z nowej Podstawy Programowej dotyczący umiejętności w zakresie znajomości języka obcego:
 
„(...)Uczeń kończący klasę I:
1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.(...)”

 

 

  

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania