WAŻNE DATY DOTYCZĄCE PLANU PRACY
ROK SZKOLNY 2015 – 2016

 

1. Dni wolne – dyrektorskie:
    • 12.11.2015r.
    • 13.11.2015r.
    • Grudzień 2015r. - Sprawdzian próbny uczniów klas szóstych (dokładny termin do ustalenia)
    • 05.04.2016r. - Sprawdzian Szóstoklasisty 2016
    • 02.05.2016r.
    • 27.05.2016r.


2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 13.10.2015r. (odpowiedzialni: wychowawcy kl. I; koordynatorzy całości: J. Mackiwicz, J. Wucke


3. Zebrania z rodzicami I półrocze:
    • 8.09.2015r. godz. 18.00 klasy IV i VI, kl. V – 17.30 kl. I – III 8-10 .09.2015r.
    • 17.11.2015r. godz. 18.00 klasy IV – VI, 17-19.11.2015r.


4. Wystawienie propozycji ocen za I półrocze – 04.01.2016r.


5. Wystawienie ocen półrocznych – 29.01.2016r.


6. Ferie świąteczne – 23 - 31 grudnia 2015 r.


7. Rada Klasyfikacyjna I półrocze – 02.02.2016r.


8. Rada Plenarna I półrocze – 08.02.2016r.


9. Zebranie półroczne z rodzicami 

     11.02.2016. kl. IV – VI;
       do 10 – 12.02.2016r. kl. I-III.


10. Ferie zimowe – 15 - 28 lutego 2016 r.


11. Zebrania z rodzicami II półrocze:
     • 17 maja 2016r. godz. 18.00 klasy IV – VI;
     • maj 2016r. – kl. I-III.


12. Termin sprawdzianu zewnętrznego uczniów klas szóstych – 05.04.2014r.

 

13. Ferie wiosenne – 24 – 29 marca 2016 r.


14. Wystawienie propozycji ocen za II półrocze – do 13.05.2016r.


15. Rada klasyfikacyjna II półrocze – 14.06.2016r.


16. Rada Plenarna cz. 1 II półrocze – 20.06.2016r.


17. Zakończenie roku szkolnego i cz. II Rady Plenarnej – 24.06.2016r.


18. Daty konsultacji z nauczycielami w kl. IV-VI:


     • wrzesień – zebrania 08.09.2015r.
     • październik - 06.10.2015r.
     • listopad - zastępują zebrania z rodzicami - 17.11.15r.
     • grudzień - 01.12.2015r.
     • styczeń – 05.01.2016r. (podanie propozycji ocen do 04.01.2016)
     • marzec - nie odbędą się
     • kwiecień - 12.04.2016r.
     • maj – zebrania kl. IV – VI 17.05.2016r., kl. I – III 10 -12. 05.2016r.
     • czerwiec – jeśli wyniknie taka potrzeba, do ustalenia przez wychowawców


19. Nauczyciele uczący w klasach I-III mogą ustalić terminy konsultacji te same, które są w klasach IV-VI lub ustalić z rodzicami dzieci inne sposoby komunikacji (szybsze).

 

 

 

 

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania