Rok szkolny 2016/2017

 

Szanowni Rodzice dzieci
urodzonych w 2009r. oraz 2010r.

W związku z okresem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017, który rozpoczął się 1 lutego br., dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach uprzejmie prosi o uzupełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły stosownych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie:

- w przypadku dzieci – kandydatów do klasy pierwszej – zamieszkałych w obwodzie SP3 – do 15 marca 2016 r. (należy wypełnić Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej);

 - w przypadku dzieci – kandydatów do klasy pierwszej – zamieszkałych poza obwodem SP3 – do 31 marca 2016 r. (należy wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz dołączyć stosowne oświadczenia);

- w przypadku dzieci sześcioletnich, które będą realizować edukację przedszkolną w SP3 – należy złożyć deklarację w rodzimym przedszkolu z informacją, że dziecko ma być w grupie przedszkolnej w SP3. 

 

Wzory ww. zgłoszenia i wniosku można pobrać tutaj lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach

 

wniosek o przyjecie dziecka do szkoły - dla rodziców dzieci spoza rejonu SP3

 

zgłoszenie dziecka do klasy I - dla rodziców z obwodu SP3

 

zgłoszenie dziecka do klas 2 - 6

 

wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego

 

Karta zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej, Regulamin świetlicy

 

 

 

Szanowni Rodzice przyszłych
siedmioletnich pierwszoklasistów!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach uprzejmie informuje o możliwości zapisania dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.


Serdecznie zapraszamy do sekretariatu szkoły (pn.-pt. od 8.00 do 15.00) w celu składania zgłoszeń lub wniosków.

Wzory zgłoszeń i wniosków znajdą Państwo na tej stronie internetowej oraz na miejscu w sekretariacie szkoły.

Zapisując siedmiolatka do klasy pierwszej, możecie Państwo:

· Wymienić nazwiska dzieci, z którymi - ze względu na przyjaźnie - chciałoby być Państwa dziecko w jednym oddziale;

· Zasugerować osobę wychowawcy;

· Wskazać rodzaj klasy

Wskazując rodzaj klasy, możecie Państwo wybrać między:

· oddziałem dla dzieci siedmioletnich;

· oddziałem dla dzieci sześcio- i siedmioletnich;

· oddziałem z rozszerzonym programem zajęć sportowych;

· oddziałem ze zmodyfikowanym programem edukacji matematycznej;

· oddziałem ze zintegrowanym językiem angielskim z innymi edukacjami;

· oddziałem integracyjnym (dla dzieci zdrowych oraz dzieci niepełnosprawnych).

Powstanie klasy wybranego rodzaju uzależnione jest od wielu czynników, dlatego Państwa wskazówki – choć cenne – mogą być traktowane jedynie jako sugestia.

Komisja rekrutacyjna przedstawi listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do SP3 dn. 12.04.2016. Przydział dzieci do poszczególnych oddziałów klasowych zostanie dokonany w sierpniu 2016 r.

 

Szanowni Rodzice dzieci sześcioletnich!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach uprzejmie informuje o możliwości zapisania dzieci na rok szkolny 2016/2017.
Serdecznie zapraszamy do sekretariatu szkoły (pn.-pt. od 8.00 do 15.00) w celu składania zgłoszeń lub wniosków.

Wzory zgłoszeń i wniosków znajdą Państwo na tej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

Zapisując dziecko do SP3, możecie Państwo:

· Wymienić nazwiska dzieci, z którymi - ze względu na przyjaźnie - chciałoby być Państwa dziecko w jednym oddziale;

· Zasugerować osobę wychowawcy;

· Wskazać rodzaj oddziału

Wskazując rodzaj oddziału, możecie Państwo wybrać między:

· grupą przedszkolną (całodniowa grupa z pełnym wyżywieniem funkcjonująca na terenie szkoły);

· oddziałem dla dzieci sześcioletnich;

· oddziałem dla dzieci sześcio- i siedmioletnich;

· oddziałem z rozszerzonym programem zajęć sportowych;

· oddziałem ze zmodyfikowanym programem edukacji matematycznej;

· oddziałem ze zintegrowanym językiem angielskim z innymi edukacjami;

· oddziałem integracyjnym (dla dzieci zdrowych oraz dzieci niepełnosprawnych).

Powstanie klasy wybranego rodzaju uzależnione jest od wielu czynników, dlatego Państwa wskazówki – choć cenne – mogą być traktowane jedynie jako sugestia.

Komisja rekrutacyjna przedstawi listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do SP3 dn. 12.04.2016. Przydział dzieci do poszczególnych oddziałów klasowych zostanie dokonany w sierpniu 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania