Procedura bezpieczeństwa w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19

Załącznik nr 1 Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowaniana COVID-19

Załącznik nr 2 Jak skutecznie zdezynfekować ręce

Załącznik nr 3 Jak skutecznie myć ręce

Załacznik nr 4 Jak prawidłowo załozyc i zdjąć maseczkę

Załącznik nr 5 Jak prawidłowo nałożyc i zdjąc rękawice