Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

 

List do zastępcy przewodniczącego

Samorządu Uczniowskiego

 

Gratulacje! Jeśli zostałeś zastępcą przewodniczącego, to czeka Cię duża odpowiedzialność i szeroki zakres działań na rzecz szkoły, ale z pewnością także wiele satysfakcji. Twoim zadaniem jest:

 

  1. Współpracować z przewodniczącym Samorządu  Uczniowskiego i wspierać go we wszystkich przedsięwzięciach, tzn:
  2. Brać udział we wszystkich uroczystościach szkolnych, podczas których konieczna jest reprezentacja uczniów naszej szkoły, czyli wraz z przewodniczącym witać i żegnać gości, wręczać kwiaty, dziękować, zapraszać, itp.
  3. Wraz z opiekunami prowadzić cotygodniowe zebrania Samorządu Uczniowskiego, sprawdzać obecność samorządów klasowych, inicjować działalność, zachęcać do pracy itp.
  4. Koordynować pracę wszystkich sekcji Samorządu Uczniowskiego, czyli być łącznikiem między opiekunami a pozostałymi członkami Samorządu tzn.: przypominać, sprawdzać, zachęcać itp.
  5. Koordynować pracę uczniów podczas urządzanych przez S.U. dyskotek, tzn.: dbać o sprawną sprzedaż biletów, wpuszczanie i wypuszczanie uczniów ze szkoły, działalność sklepiku, D.J., gier i zabaw oraz sprzątanie po imprezie.
  6. Być pomysłowym i chętnym do pomocy oraz każdej pracy na rzecz szkoły.
  7. Być dyspozycyjnym, czyli nie odmawiać swojej pomocy bez względu na czas i miejsce planowanej akcji.
  8. Być wizytówką naszej szkoły, tzn. zawsze nienagannie ubranym, świecić przykładem zachowania ucznia i super kolegi.
  9. W przypadku nieobecności przewodniczącego, przejąć wszystkie jego obowiązki.

 

 

 

Życzymy Ci efektywnej współpracy

i wiele satysfakcji.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania