Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach

 Numer postępowania: SP3.271.4.2020

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF 416 KB)

SIWZ (PDF 486 KB)

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału (PDF 294 KB)

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór informacji o grupie kapitałowej (PDF 275 KB)

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór wykazu podobnych zamówień (PDF 296 KB)

Załącznik nr 4 doSIWZ - wzór wykazu osób (PDF 285 KB)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór zakresu podwykonawstwa (PDF 279 KB)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia (PDF 273 KB)

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (PDF 294 KB)

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia (PDF 264 KB)

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór formularza oferty (PDF 383 KB)

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy (PDF 356 KB)

Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy powierzenia (PDF 415 KB)

Dokumentacja techniczna (ZIP 2301 KB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF 556 KB)

Przedmiar (PDF 70 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 12.01.2021  (PDF 473 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 14.01.2021  (PDF 367 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 18.01.2021  (PDF 405 KB)

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania