OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT


Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Pabianicach ul. Mokra 28/34


ogłasza pisemne zapytanie o cenę na

 

REMONT ZAPLECZA SANITARNEGO I SZATNI MĘSKIEJ PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
w Szkole Podstawowej nr 3


Termin realizacji zamówienia od 27.06.2016r. do 20.08.2016r.

 


Szczegółowe warunki zapytania ofertowego w wersji elektronicznej są zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp3pabianice.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:
"Oferta na realizację prac pn. Remont zaplecza sanitarnego i szatni męskiej w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach" należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34 do dnia 10.06.2016r. do godz. 11:00.


Szkoła zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

 

ogłoszenie o możliwości składania ofert

wzór formularza oferty - załącznik nr 1

projekt umowy - załącznik nr 2