Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach i koordynatorzy  Caritas i PCK w szkole,
pragną podziękować wszystkim uczniom klas VIII, którzy brali czynny udział w działaniach wolontariatu.

Pragniemy również poinformować, że Jakub Guzikowski z klasy VIII b w roku 2020/21
został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Pabianic i Starostę Powiatu Pabianickiego
i znalazł się w gronie najbardziej zaangażowanych  wolontariuszy naszego miasta.
JakubG wolontariat

JakubG

Gratulujemy i bardzo się cieszymy, że  zaangażowanie ucznia  naszej szkoły zostało dostrzeżone i nagrodzone.
Życzymy dalszych sukcesów w dorosłym życiu.

Podsumowując  wszystkie te lata pracy bardzo dziękujemy  wszystkim uczniom  i ich rodzicom  za czas
i wkład poświęcony w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.