Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach i koordynatorzy  Caritas i PCK w szkole,
pragną podziękować wszystkim uczniom klas VIII, którzy brali czynny udział w działaniach wolontariatu.

Pragniemy również poinformować, że Jakub Guzikowski z klasy VIII b w roku 2020/21
został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Pabianic i Starostę Powiatu Pabianickiego
i znalazł się w gronie najbardziej zaangażowanych  wolontariuszy naszego miasta.
JakubG wolontariat

JakubG

Gratulujemy i bardzo się cieszymy, że  zaangażowanie ucznia  naszej szkoły zostało dostrzeżone i nagrodzone.
Życzymy dalszych sukcesów w dorosłym życiu.

Podsumowując  wszystkie te lata pracy bardzo dziękujemy  wszystkim uczniom  i ich rodzicom  za czas
i wkład poświęcony w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania