ciasta

W dniach 24 - 27 października na terenie naszej szkoły prowadzona była zbiórka i sprzedaż ciast. Akcję zorganizowano w ramach ŚWIATOWYCH DNI WALKI Z GŁODEM. Ze sprzedaży uzyskano kwotę

3558,-

trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych!!

Fundusze zostaną przeznaczone na pomoc naszym uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji losowej i wymagają wsparcia materialnego.

W akcję prężnie włączyli się uczniowie i ich rodzice.

171 uczniów przyniosło do szkoły wypieki (ciasta lub ciastka).

Udział poszczególnych klas przedstawiał się następująco:

Klasy I- III- 129 uczniów (klasy I- 23, klasy II- 47, klasy III- 59)

Klasy IV- VI- 42 uczniów (klasy IV-26, klasy V- 8, klasy VI- 8)

Rekordową liczbę ciast przyniosła klasa III c - 14!
( najwyższy wynik po raz drugi z rzędu!!!)

Imponującą liczbę słodkości dostarczyli także uczniowie klas
I c
i III j- po 12 oraz klasy II i -11 ciast,
Na wyróżnienie zasługują także następujące klasy:

III g- 9, II e-8
oraz klasy: I b, II d, III i, IV b, IV c i IV e, które przyniosły po 7 ciast.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM ZAANGAŻONONYM W AKCJĘ!!!