Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

 

''English is Fun!''

 

alt

 Regulamin III edycji

Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III

 „English is Fun" – „Toys and Games"

 

 

1) Cele konkursu:                                                                                               

·        popularyzacja języka angielskiego wśród młodszych uczniów szkół podstawowych

·        rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych

·        kształtowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych

·        umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną

·        ukazanie uczniom przyjemności płynącej z posługiwania się językiem obcym

·        wyłonienie zwycięzcy i nadanie mu tytułu Mistrza Języka Angielskiego Klas III

2) Organizatorem konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Pabianicach

(mgr Ewa Kaszowska, mgr Gabriela Nowaczyk, mgr Lech Sokołowski).

 

3) Konkurs jest przeznaczony

dla uczniów klas III szkół podstawowych w Pabianicach.

4) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I ETAP:

W klasach III szkół podstawowych należy przeprowadzić szkolne eliminacje wyłaniające
3 uczestników z każdej szkoły, którzy reprezentować będą swoje szkoły w II etapie - finale.

Formę, zadania i przeprowadzenie I etapu przygotowują szkoły we własnym zakresie.

 

II ETAP (FINAŁ):

Wyłonione w I etapie trzyosobowe zespoły uczniów z poszczególnych szkół wezmą udział
w dwuczęściowym etapie II:

 

Część I – indywidualna, polegająca na rozwiązaniu zadań konkursowych w formie testu zawartych w Arkuszu Konkursowym. Test będzie sprawdzał posługiwanie się materiałem leksykalno-gramatycznym oraz umiejętność pisania. Część ta wyłoni indywidualnych zwycięzców konkursu. Czas trwania ok.30minut.

 Część II – zespołowa, polegająca na współzawodnictwie szkół w różnorodnych  konkurencjach.

Elementem obowiązkowym jest przygotowanie przez każdą szkołę piosenki związanej tematycznie z wybraną grupą Czas trwania ok.45min.

Część II poprzedzi 20 minutowa przerwa ze słodkim poczęstunkiem, konieczna do sprawdzenia indywidualnych arkuszy konkursowych i wyłonienia indywidualnych zwycięzców konkursu.

 

5) Terminy etapów:

I etap(eliminacje szkolne) – szkoły przeprowadzają w dowolnym terminie, nie później jednak niż do ostatniego dnia terminu zgłoszenia.

II etap (finał) – 31 marca 2011r.(czwartek), godzina 10.00 Szkoła Podstawowa nr 3
w Pabianicach

 

6) Zgłoszenia

należy przesyłać do organizatora konkursu - Szkoły Podstawowej nr 3
w Pabianicach w nieprzekraczalnym terminie 10 marca 2011r.

7) Nagrody:

Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają drobne upominki i dyplomy uczestnictwa.

Trzech uczniów z największą ilością punktów w części indywidualnej etapu II otrzyma nagrody rzeczowe związane z nauką j. angielskiego.

Zwycięski zespół (szkoła) wyłoniony w II części (zespołowej) także otrzyma nagrody.

 

Uwaga! W Finale konkursu mogą pojawić się zadania wykraczające poza podstawę programową nauczania j. angielskiego w kl. III S.P., np. elementy pisania.

Zakres słownictwa i zagadnień gramatycznych rozesłany zostanie do szkół wraz
z wcześniejszą informacją o konkursie, będzie także dostępny na stronie internetowej organizatora – Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach: www.sp3pabianice.pl

 

 

''English is Fun!''

 alt

Karta zgłoszenia

 do III edycji Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III

„English is Fun" – „Toys and Games"

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Pabianicach

 

 

Szkoła:..........................................................................................................................................

*Opiekunowie:.............................................................................................................................

(odpowiedzialni za przygotowanie uczniów)

                                                .......................................................................................................

*Uczestnicy:.................................................................................................................................

(imię nazwisko)

                  .....................................................................................................................................

                   ....................................................................................................................................

**Informacja o podkładzie muzycznym do piosenki:

a) utwór wykonywany „a cappella"

b) podkład na CD

c) podkład na kasecie magnetofonowej

d) inne (jakie?) ........................................................

....................................................                                                   ................................................

            pieczęć szkoły                                                                              podpis opiekuna

 

 

 

 

  * wypełniać drukowanymi literami

** zaznaczyć właściwe

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania