Pokaz Ratownictwa Medycznego Falck Medycyna

 falck

 Zespół Ratownictwa Medycznego Falck Medycyna Pabianice odwiedził dzieci ze świetlicy szkolnej. Celem spotkania było przeprowadzenie pogadanki z zakresu  ratownictwa medycznego połączonej z pokazem udzielania pomocy przedmedycznej. Ratownicy zaprezentowali dzieciom pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem podstawowego sprzętu do BLS wraz z AED – automatycznym defibrylatorem zewnętrznym oraz pokaz zaawansowanych czynności resuscytacyjnych z użyciem symulatora medycznego z generatorem rytmów. Po pokazie dzieci mogły przećwiczyć pierwszą pomoc na fantomie oraz pozycję boczną bezpieczną. W trakcie ćwiczeń dowiedziały się jak ułożyć poszkodowanego i jak zastosować folię termiczną. Ratownicy również pokazali i omówili specjalistyczny sprzęt ratowniczy, w skład którego wchodziły: defibrylator lifepak 15, zestaw do przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, tlen, torba R1 z wyposażeniem, deska ortopedyczna z pasami i klockami, walizka ze sprzętem medycznym. Przypomnieli także ważne telefony alarmowe 112 i 999 oraz przeszkolili dzieci jak należy prawidłowo powiadomić pogotowie o wypadku czy zasłabnięciu. W czasie zajęć ratownicy odpowiadali na wszystkie pytania dzieci. Na koniec zajęć dzieci obejrzały karetkę pogotowia, zainstalowany w niej sprzęt oraz poznały jego zastosowanie. Dużo radości wywołały włączone sygnały dźwiękowe karetki. Podstawowa wiedza z zakresu ratownictwa została przekazana w sposób bardzo ciekawy i docierający do małych dzieci. Bardzo dziękujemy Panom Ratownikom za przybycie do świetlicy i przeprowadzenie tak ważnych i interesujących zajęć. Podsumowaniem spotkania było wręczenie każdemu dziecku dyplomu: 

 

DYPLOM DLA UCZNIA RATOWNIKA

Szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez instruktorów ratownictwa medycznego z Falck Medycyna pod patronatem Wojewódzkiego Kuratora Oświaty. 

New_Image_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Zajęcia zorganizowała p. Małgorzata Łondka.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Opracowanie: p. Katarzyna Miękina – kierownik świetlicy szkolnej.