flagaW ramach realizacji punktu drugiego podstawowych kierunków polityki oświatowej
na rok szkolny 2019/2020 tj. wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych nasza szkoła znalazła się wśród 300 z całej Polski zakwalifikowanych
do III edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych "Do hymnu".

Nagranie konkursowe odbylo się w poniedziałek 2 marca br.

Galeria i relacja na stronie Życia Pabianic:)