flagaW ramach realizacji punktu drugiego podstawowych kierunków polityki oświatowej
na rok szkolny 2019/2020 tj. wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych nasza szkoła znalazła się wśród 300 z całej Polski zakwalifikowanych
do III edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych "Do hymnu".

Trzeba wykonać a'capella trzy pieśni hymniczne. W naszej szkole są to:
"Mazurek Dąbrowskiego" i "Rota" (4 zwrotki) oraz "Święta Miłości Kochanej Ojczyzny" (1 zwrotka).

Nagranie konkursowe odbędzie się w poniedziałek 2 marca br.
Wszyscy uczniowie klas 3-8 przychodzą do szkoły w tym dniu w stroju galowym.
Kotyliony otrzymają od wychowawców.