30 stycznia 2019 roku po raz kolejny wystąpił nasz chór szkolny "Kopernik"prowadzony przez p. Anitę Ceglarek.
z koncertem z okazji minionego Dnia Babci i Dziadka.
Tego dnia obok szkolnego chóru zaprezentowali także swoje umiejętności uczniowie,
którzy uczęszczają do PSM I i II stopnia, recytatorzy oraz zespół fletowy i duet fletowy z naszej szkoły.
Repertuar koncertu był jeszcze świąteczny. Licznie przybyli goście wysłuchali wielu kolęd, pastorałek
oraz piosenek o tematyce świątecznej. Opiekunami podczas konceru były panie Ewa Gralak i Maria Kubiak.
Świąteczną dekorację przygotował p. Wojciech Budziński.
Zdjęcia pamiątkowe wykonali p. Ewa Gralak i p. Grzegorz Cymerman.

kopernik201908kopernik201902kopernik201903kopernik201904kopernik201905kopernik201906kopernik201907kopernik201901