odznaczenie

14 października 2016 r. w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 mgr Waldemar Flajszer został uhonorowany najwyższym odznaczeniem w dziedzinie oświaty i wychowania - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

medalKEN

Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że medal ten nadawany będzie „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych” (art. 31 ust. 2). Medal został utrzymany w aktualnie obowiązującej ustawie z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela, która określiła, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

odznaczony

Serdecznie gratulujemy Panu Dyrektorowi tak wielkiego wyróżnienia!