kodowanie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach uczestniczy w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Mistrzowie Kodowania, rozpoczynającej się 1 października 2016 r. i kończącej się 30 czerwca 2017 r. Organizatorem Programu jest Samsung Electronics Polska.

Program Mistrzowie Kodowania działa i rozwija się dzięki nauczycielom i edukatorom zaangażowanym w jego realizację. W SP3 nauczycielami, którzy podjęli wyzwanie uczestnictwa w Programie są: p. Renata Nowak (nauczyciel informatyki i matematyki),  p. Anna Bujacz (nauczyciel matematyki i informatyki), p. dyr. Marzenna Majchrzak (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki),  p. Agnieszka Herszel-Pościk (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) oraz p. Małgorzata Stachelska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

Program skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek realizujących zadania edukacyjne. Klasy, uczniowie, grupy uczniowskie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizują zadania Programu, a nauczyciel ma obowiązek brać udział w specjalistycznych szkoleniach online - webinarach, a także w akcjach związanych z promocją programowania w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 - np. Tydzień Kodowania lub Godzina Kodowania. W semestrze II odbywać się będą szkolenia stacjonarne dla nauczycieli związane z programowaniem.

Nauczyciel zgłaszając się do Programu deklaruje pracę w ramach Programu z minimum jednym Zespołem uczniowskim i zrealizowanie z nim przewidzianych w Programie zadań. Zespół uczniowski musi zrealizować w trakcie trwania Programu co najmniej jeden kurs z programowania (min. 16 godzin lekcyjnych).

"Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala to lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. W nowoczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy też dodać, że tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, ale całego społeczeństwa.

Program Mistrzowie Kodowania jest objęty patronatem takich instytucji jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program wspierany jest przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, a partnerami Mistrzów Kodowania są: Superbelfrzy RP, Coderdojo, Centrum Cyfrowe, Dobra Edukacja oraz CEO"*.

 

Więcej na temat programu Mistrzowie Kodowania na stronie www.mistrzowiekodowania.pl

 

 

bieżące relacje z przebiegu realizacji programu w SP nr 3 są publikowane na blogu informatycznym "Informatyka w SP3"

 

 

______

* mistrzowiekodowania.pl

 

 AKTUALIZACJA, wrzesień 2017 r.

 

CERTYFIKAT

 

 MISTRZOWIE