Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Szanowni Rodzice dzieci
urodzonych w 2009r. oraz 2010r.

W związku z okresem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017, który rozpoczął się 1 lutego br., dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach uprzejmie prosi o uzupełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły stosownych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie:

- w przypadku dzieci – kandydatów do klasy pierwszej – zamieszkałych w obwodzie SP3 – do 15 marca 2016 r. (należy wypełnić Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej);

 - w przypadku dzieci – kandydatów do klasy pierwszej – zamieszkałych poza obwodem SP3 – do 31 marca 2016 r. (należy wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz dołączyć stosowne oświadczenia);

- w przypadku dzieci sześcioletnich, które będą realizować edukację przedszkolną w SP3 – należy złożyć deklarację w rodzimym przedszkolu z informacją, że dziecko ma być w grupie przedszkolnej w SP3. 

 

Wzory ww. zgłoszenia i wniosku można pobrać tutaj lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach

 

wniosek o przyjecie dziecka do szkoły - dla rodziców dzieci spoza rejonu SP3

 

zgłoszenie dziecka do klasy I - dla rodziców z obwodu SP3

 

zgłoszenie dziecka do klas 2 - 6

 

wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego

 

Karta zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej, Regulamin świetlicy

 

 

 

Szanowni Rodzice przyszłych
siedmioletnich pierwszoklasistów!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach uprzejmie informuje o możliwości zapisania dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.


Serdecznie zapraszamy do sekretariatu szkoły (pn.-pt. od 8.00 do 15.00) w celu składania zgłoszeń lub wniosków.

Wzory zgłoszeń i wniosków znajdą Państwo na tej stronie internetowej oraz na miejscu w sekretariacie szkoły.

Zapisując siedmiolatka do klasy pierwszej, możecie Państwo:

· Wymienić nazwiska dzieci, z którymi - ze względu na przyjaźnie - chciałoby być Państwa dziecko w jednym oddziale;

· Zasugerować osobę wychowawcy;

· Wskazać rodzaj klasy

Wskazując rodzaj klasy, możecie Państwo wybrać między:

· oddziałem dla dzieci siedmioletnich;

· oddziałem dla dzieci sześcio- i siedmioletnich;

· oddziałem z rozszerzonym programem zajęć sportowych;

· oddziałem ze zmodyfikowanym programem edukacji matematycznej;

· oddziałem ze zintegrowanym językiem angielskim z innymi edukacjami;

· oddziałem integracyjnym (dla dzieci zdrowych oraz dzieci niepełnosprawnych).

Powstanie klasy wybranego rodzaju uzależnione jest od wielu czynników, dlatego Państwa wskazówki – choć cenne – mogą być traktowane jedynie jako sugestia.

Komisja rekrutacyjna przedstawi listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do SP3 dn. 12.04.2016. Przydział dzieci do poszczególnych oddziałów klasowych zostanie dokonany w sierpniu 2016 r.

 

Szanowni Rodzice dzieci sześcioletnich!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach uprzejmie informuje o możliwości zapisania dzieci na rok szkolny 2016/2017.
Serdecznie zapraszamy do sekretariatu szkoły (pn.-pt. od 8.00 do 15.00) w celu składania zgłoszeń lub wniosków.

Wzory zgłoszeń i wniosków znajdą Państwo na tej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

Zapisując dziecko do SP3, możecie Państwo:

· Wymienić nazwiska dzieci, z którymi - ze względu na przyjaźnie - chciałoby być Państwa dziecko w jednym oddziale;

· Zasugerować osobę wychowawcy;

· Wskazać rodzaj oddziału

Wskazując rodzaj oddziału, możecie Państwo wybrać między:

· grupą przedszkolną (całodniowa grupa z pełnym wyżywieniem funkcjonująca na terenie szkoły);

· oddziałem dla dzieci sześcioletnich;

· oddziałem dla dzieci sześcio- i siedmioletnich;

· oddziałem z rozszerzonym programem zajęć sportowych;

· oddziałem ze zmodyfikowanym programem edukacji matematycznej;

· oddziałem ze zintegrowanym językiem angielskim z innymi edukacjami;

· oddziałem integracyjnym (dla dzieci zdrowych oraz dzieci niepełnosprawnych).

Powstanie klasy wybranego rodzaju uzależnione jest od wielu czynników, dlatego Państwa wskazówki – choć cenne – mogą być traktowane jedynie jako sugestia.

Komisja rekrutacyjna przedstawi listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do SP3 dn. 12.04.2016. Przydział dzieci do poszczególnych oddziałów klasowych zostanie dokonany w sierpniu 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania