Akcja zbiórki korków na rehabilitację Michalinki!!!

 

Michalinka urodziła się jako wcześniak. Ważyła niewiele ponad kilogram. Jej stan był bardzo ciężki. Podczas długiego pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej miała dwukrotnie przetaczaną krew. Michasia ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe spastyczne z diplegią jednostronną, wzmożone napięcie w obręczy barkowej, a obniżone w tułowiu. Michalina wymaga stałej i systematycznej rehabilitacji, licznych terapii ogólnorozwojowych, aby w przyszłości mogła samodzielnie funkcjonować. Obecnie pozostaje pod opieką poradni kardiologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej. Uczęszcza na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, na których ma zajęcia z logopedą, psychologiem oraz jest intensywnie rehabilitowana. Bierze udział w turnusach rehabilitacyjnych. Michasia wymaga sprzętu i zaopatrzenia ortopedycznego oraz dalszej terapii i rehabilitacji, które są dość kosztowne, jednak bardzo potrzebne dla lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Michalinka ma ponad dwa latka i bardzo by chciała chodzić. Pomimo swojej niepełnosprawności jest wesołym i pogodnym dzieckiem. Codzienna rehabilitacja
w ośrodkach oraz ćwiczenia w domu to ciężka praca, która pozwala na osiągnięcie kolejnych etapów rozwoju ruchowego, przyczynia się do kształtowania samodzielności i aktywności dziecka. 

 

Nie wyrzucaj nakrętek - pomóż chorej dziewczynce Michalince,
a przy okazji zadbaj o czystość środowiska naturalnego!!!

Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki, np. po napojach, kawie,
płynach do płukania - jednym słowe
m wszystko co jest plastikowe.

korki

Korki prosimy przynosić do przedsionka szkoły (wejście główne).