Konkurs z doradztwa zawodowego dla wszystkich chętnych uczniów!

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, jak co roku, organizuje konkurs z doradztwa zawodowego dla wszystkich chętnych uczniów.
Konkurs polega na samodzielnym i indywidualnym przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat wybranego
przez siebie zawodu w programie PowerPoint.
Zgłoszenia do konkursu i wykonane prace przyjmuje pedagog szkolny - p. Justyna Zbierkowska-Madej:

- zgłoszenia - do 4 listopada b. r.,

- wykonane prace na nośnikach elektronicznych - do 15 listopada b.r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.