„Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do poważnego ich rozważania”

Janusz Korczak

W naszej szkole obok gabinetu pedagogów szkolnych na I piętrze znajduje się SKRZYNKA KORCZAKOWSKA.

Skrzynka Korczakowska to skrzynka, do której wszyscy uczniowie mogą anonimowo wrzucać listy z prośbami, pytaniami i skargami.
Skrzynka ma służyć dzieciom do zgłaszania trudnych spraw anonimowo.

Jakie sprawy można między innymi zgłaszać:

* Jeśli jest się ofiarą lub świadkiem agresji lub przemocy

* Jeśli wie się, że komuś dzieje się krzywda

* Jeśli się jest krzywdzonym przez dorosłych

* Jeśli dokuczają komuś rówieśnicy i ktoś sobie z tym nie radzi

* Jeśli ktoś ma pytanie natury prawnej/jest w kłopotach

* Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji i nie wie jak rozwiązać swój problem

* Jeśli ktoś nie ma się do kogo zwrócić, nie wie komu może zaufać

Każdy może liczyć na pomoc!

To uczniowie decydują w jakiej formie chcą uzyskać pomoc: poprzez indywidualną rozmowę z konkretną osobą,
np. nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem, rozwiązanie problemu, sytuacji w klasie, czy może w inny sposób.

W celu rozwiązania problemu nadawca powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, klasa, ewentualnie adres e-mail),
natomiast dla społeczności szkolnej pozostanie ANONIMOWY.

Odpowiedzialność za  systematyczne wybieranie listów ze Skrzynki Korczakowskiej
i podejmowane działania spoczywa na pedagogach szkolnych.
W szczególnie trudnych przypadkach możliwa będzie współpraca ze Strażą Miejską.

 Dodatkowo utworzony jest też kącik prawny na tablicy obok pokoju pedagogów, gdzie można zapoznać się z  informacjami,
przepisami dotyczącymi przestrzegania prawa zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci.

skrzynkaK 1skrzynkaK 2skrzynkaK 3