Wyróżnienia w powiatowym konkursie z doradztwa zawodowego dla naszych uczniów.

kariera02 copy

 W dniu 22 listopada w Zespole Szkół nr 3 odbył się finał
VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zawodach „Twój zawód – Twoja kariera”.
Jego celem było propagowanie wiedzy o świecie zawodów i rynku pracy, zapoznanie uczniów z bogatą gamą zawodów,
kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i promowanie postaw przedsiębiorczych,
pobudzanie do refleksji na temat własnej kariery zawodowej oraz stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu
w ramach budowania kariery zawodowej. Zadaniem konkursowym było stworzenie prezentacji multimedialnej na temat
wybranego przez siebie zawodu z uwzględnieniem jego specyfiki, zadań i umiejętności zawodowych,cech psychofizycznych,
przeciwskazań zdrowotnych, możliwościach kształcenia, a także sytuacji na rynku pracy.
Jury oceniało prace w różnych kategoriach wiekowych.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział czworo uczniów:
Jakub Dłubakowski VIII e
, Julia Juszczak V i, Iga Kudra VIII c oraz Martyna Morawiec VIII d.
Jakub i Julia otrzymali wyróżnienia w swoich kategoriach wiekowych, Julia Juszczak prezentowała nawet swoją pracę,
w której opisała zawód lekarza, przed szerszym gronem na uroczystości podsumowującej ten konkurs. kariera01 copy
Jakub opisał zawód inżyniera automatyki i robotyki, Iga – technika usług kosmetycznych, a Martyna – projektanta.
Opiekunem uczniów była p. Justyna Zbierkowska-Madej.
Zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że w kolejnych latach więcej osób weźmie udział w konkursie wiedzy o zawodach.

kariera01kariera02kariera03kariera04