Komunikat dla uczniów klas IV – VIII w sprawie konkursu
        z doradztwa zawodowego „Twój zawód – Twoja kariera”:

Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach organizuje konkurs z doradztwa zawodowego „Twój zawód – Twoja kariera” dla uczniów klas IV – VIII, którego celem jest propagowanie wiedzy o świecie zawodów i rynku pracy. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne i indywidualne wykonanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint zawierającej max 25 slajdów na temat wybranego przez siebie zawodu. Jury oceniać będzie prace w różnych kategoriach wiekowych: klasy IV – VI i VII – VIII. Uczniowie, którzy chcieliby przystąpić do konkursu proszeni są o zgłoszenie się do szkolnego doradcy zawodowego p. Justyny Zbierkowskiej – Madej (pokój pedagogów szkolnych). Termin przekazania prac konkursowych to 10 listopada. Regulamin konkursu jest dostępny w pokoju pedagogów.