OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

 kopernik2018

W roku 2017/2018 Dni Patrona Szkoły obchodziliśmy w czerwcu. Podobnie jak w zeszłym roku
nad przebiegiem tych dni czuwali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Odbyło się kilka konkursów
dla uczniów klas I – III i IV – VII. Wzięło w nich udział ponad 100 dzieci.

W dniu 4 czerwca odbył się konkurs wiedzy o życiu i działalności Mikołaja Kopernika,
do którego przystąpiło 14 uczniów z klas VI – VII i 2 uczniów z klas IV – V.
W kolejnym konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną udział wzięły 4 osoby.
Wiersze o Mikołaju Koperniku ułożyły 3 osoby z klasy VI, natomiast list do patrona napisało 9 uczniów.
Najwięcej dzieci wzięło udział w konkursie plastycznym – 46 osób indywidualnych
oraz dwie klasy zbiorowo – IV c i V c.
Poniżej przedstawiamy listę laureatów w poszczególnych konkursach.

Konkurs plastyczny – portret Mikołaja Kopernika

Wyróżnienia:

 1. Julia Fila- kl. III g
 2. Oskar Frachowicz-kl. III e
 3. Szymon Gęs- kl. III g
 4. Amadeusz Giedrojć- kl. II c
 5. Daniel Pietrzak- kl. III e
 6. Oliwier Stachera- kl. III g
 7. Kacper Siuta- kl. III g
 8. Emilia Sysio- kl. III g
 9. Zuzanna Szczepańska- kl. III f

Prace plastyczne – indywidualne- klasy IV- VII:

Wyróżnienia:

 1. Gabriela Durajska- kl. IV g
 2. Kajetan Fiołna- kl. V a
 3. Oliwia Krawczewska- kl. VI d
 4. Filip Suchcicki- kl. V a
 5. Aleksandra Szargała- kl. IV c

Listy:

Kl. I-III

 1. Amadeusz Giedrojć- kl. II c

Klasy IV- VII

 1. I miejsce: Paulina Święcicka- kl. VI b
 2. II miejsce: Oskar Cieśliczko- kl. V a
 3. III miejsce: Natalia Łukasiewicz-kl. VI b

Wiersze:

 1. I miejsce: Maja Grodzka           - kl. VI b
 2. II miejsce: Magdalena Góralska- kl. VI b
 3. III miejsce: Paweł Pierzakowski- kl. VI b

Test wiedzy:

Klasy IV-V

 1. I miejsce: Julia Wołoszyn - kl. V b
 2. II miejsce: Marcin Stasiak- kl. V e

Klasy VI-VII

 1. I miejsce: Aurelia Pikula- kl. VII a

               Stanisław Szynk     - k. VI b

 1. II miejsce: Jakub Dłubakowski- kl. VII e

                   Maja Kłucjasz     - kl. VI b

                  Mira Sobutkowska- kl. VI b

 1. III miejsce: Maria Kasznicka- kl. VII a

                   Patrycja Olczak   - kl. VI b

                   Jonasz Prusisz     - kl. VII a

Prezentacja multimedialna:

 1. I miejsce: Julia Wołoszyn - kl. V b
 2. II miejsce: Jakub Dłubakowski - kl. VII e
 3. III miejsce: Wiktoria Buraczyńska - kl. VII a

 Prace plastyczne, listy i wiersze można było podziwiać na I piętrze obok sali B1.
Dodatkowo najlepsza prezentacja multimedialna była uruchomiona i wyeksponowana
dla uczniów i rodziców na parterze przy stanowisku pana strażnika.

W dniu 18 czerwca odbył się apel podsumowujący obchody Dni Patrona Szkoły
połączony z krótkim programem artystycznym przygotowanym przez kółko teatralne pod kierunkiem
p. D. Malinowskiej i p. J. Zbierkowskiej-Madej. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział
w różnego rodzaju konkursach o patronie zostali nagrodzeni, laureaci otrzymali
nagrody książkowe, a pozostali nagrody pocieszenia w formie artykułów piśmienniczych.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców SP3.