Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

kopernik2018
OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

Mikołaj Kopernik - człowiek renesansu

4 - 8 czerwca 2018

Cele:

1. Poznanie życia i twórczości Mikołaja Kopernika.
2. Wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły.

3. Zaznajomienie z epoką renesansu, w której żył Mikołaj Kopernik.
4. Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań uczniów.
5. Rozwijanie indywidualnych umiejętności i talentów uczniów.
6.
Propagowanie wśród uczniów sylwetki wielkiego Polaka.
7. Integracja społeczności szkolnej poprzez rozwój tradycji szkoły.
8.
Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
9. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności uczciwej rywalizacji wśród uczniów.
10.
Kształtowanie umiejętności publicznego wypowiadania się i autoprezentacji.

 W ramach uroczystości odbędą się konkursy dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

 Propozycje i regulaminy konkursów:

Dla klas I-III:

 - Konkurs plastyczny pt. „Portret Mikołaja Kopernika”. Jest to konkurs indywidualny.
Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej na formacie A3 dowolną, techniką
i dostarczenie jej do pedagogów szkolnych do dnia 30.05.2018.
Jury będzie oceniać: pomysłowość, samodzielność, walory plastyczne, estetykę i staranność wykonania.

- Konkursy literackie- wiersz o Mikołaju Koperniku lub list do Astronoma.

Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców odbędzie się podczas apelów podsumowujących w dniach 7/8 -czerwca.

Dla klas IV-VII:

- Klasowy konkurs plastyczny, propagujący hasło przewodnie Dni Patrona, czyli:
„Mikołaj Kopernik- człowiek renesansu”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie
pracy plastycznej na podany wyżej temat na formacie A3, dowolną techniką
i dostarczenie jej do pedagogów szkolnych do dnia 30.05.2018.
Jury, oceniając prace konkursowe, będzie brało pod uwagę zgodność tematyczną
oraz kreatywność, samodzielność i estetykę.
Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców odbędzie się
podczas apelów podsumowujących w dniach 7/8 czerwca 2018r.
Nagrody będą zróżnicowane dla kategorii wiekowych - klasy IV-V i VI-VII.

- Konkurs wiedzy o życiu i działalności Mikołaja Kopernika - odbędzie się 5.06.2018 r.
i będzie zróżnicowany w dla uczniów klas IV-V i VI-VII; zgłoszenia uczestnictwa w pokoju pedagogów szkolnych
do dnia 30.05.2018. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – test.
Uczniowie będą mogli wykazać się samodzielnie pozyskaną wiedzą na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika.
Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 45 minut.
Jury wyłoni trzy osoby z największą liczbą punktów w każdej z grup wiekowych.
Wyniki ogłoszone zostaną na apelu podsumowującym w dniach 7/8 czerwca.

- Indywidualny konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną
na temat „Mikołaj Kopernik - człowiek renesansu”- przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII.
Konkurs jest indywidualny, polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie Power Point lub Prezi
na podany wyżej temat i dostarczenie jej na płycie CD bądź nośniku pendrive do pedagogów szkolnych do dnia 30.05.2017.
Jury wyłoni 3 najciekawsze prezentacje, które będą nagrodzone i zaprezentowane
na apelu podsumowującym w dniach 7/8 czerwca.

- Indywidualne konkursy literackie - list do Mikołaja Kopernika lub wiersz o Patronie
dla uczniów klas IV - VII. Prace należy zgłaszać do pedagogów szkolnych do dnia 30.05.2018.l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania