UWAGA! UCZNIOWIE KLAS SZÓSTYCH I SIÓDMYCH

W dniu 27 kwietnia (piątek) na drugiej godzinie lekcyjnej

odbędzie się szkolny konkurs profilaktyczny pod hasłem:
„BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY- NIE DAJ SIĘ E-UZALEŻNIENIOM”.

Konkurs będzie obejmował dwa etapy
- test wiedzy dotyczący e- uzależnień
oraz mini-turniej sportowy.
Trzy osoby, które uzyskają najwyższe wyniki w obu konkurencjach,
będą reprezentować szkołę w Miejskim Konkursie Profilaktycznym
„Żyj zdrowo i bezpiecznie”,
który odbędzie się w naszej szkole w dniu 16 maja bieżącego roku.
Uczniowie chętni mogą zgłaszać się do pedagoga szkolnego
do dnia 25 kwietnia (środa).

 zyj1