UWAGA! UCZNIOWIE KLAS SZÓSTYCH I SIÓDMYCH

W dniu 27 kwietnia (piątek) na drugiej godzinie lekcyjnej

odbędzie się szkolny konkurs profilaktyczny pod hasłem:
„BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY- NIE DAJ SIĘ E-UZALEŻNIENIOM”.

Konkurs będzie obejmował dwa etapy
- test wiedzy dotyczący e- uzależnień
oraz mini-turniej sportowy.
Trzy osoby, które uzyskają najwyższe wyniki w obu konkurencjach,
będą reprezentować szkołę w Miejskim Konkursie Profilaktycznym
„Żyj zdrowo i bezpiecznie”,
który odbędzie się w naszej szkole w dniu 16 maja bieżącego roku.
Uczniowie chętni mogą zgłaszać się do pedagoga szkolnego
do dnia 25 kwietnia (środa).

 zyj1

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania