Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa


 
 
 
We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez użycia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Powszechne jest korzystanie z telefonów komórkowych i komputerów, często z dostępem do Internetu.
 
Dużą popularność mają portale społecznościowe, fora, komunikatory (GG,Skype), blogi. Chętnie wysyłamy wiadomości za pomocą SMS-ów lub MMS-ów.
Technologie multimedialne dają szereg dobrodziejstw. Umożliwiają szybkie porozumiewanie się ludzi, w obrębie niemal całego świata. Dostarczają najbardziej aktualnych i szczegółowych infornacji. Pozwalają na poszerzanie wiedzy, dają możliwość rozwoju zainteresowań. Wreszcie zapewniają rozrywkę dzięki filmom, muzyce, grom...
 
Jednak obok niewątpliwych korzyści zaznacza się także niepokojące zjawiska.
Obawy dotycza zwłaszcza młodych ludzi, dzieci i młodzieży. Są oni w szczególnym stopniu narażeni na różne pokusy i zagrożenia związane z wykorzystaniem Sieci.Wynika to z ich właściwości rozwojowych. Nieukształtowana psychika, stosunkowo małe doświadczenie życiowe oraz brak dystansu do zdobywanych informacji uniemożliwiają obiektywną ocenę sytuacji i nie dają możliwości przewidywania skutków swojego działania.
 
 Zagrożenia dotyczyć mogą następujących zagadnień:
 
               Niebezpieczne treści - niektóre materiały dostępne w sieci mogą mieć negatywny wpływ na psychikę. Należą tutaj filmy, zdjęcia, teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące postawy zagrażające życiu lub zdrowiu (hazard, anoreksja, używki, udział w sektach). Poza tym szkodliwe mogą być także treści zachęcające do popełnienia przestępstwa, propagujące rasizm i ksenofobię , promujące totalitarny ustrój państwa (np.faszystowski).
Wiele z tych materiałów prezentowanych jest w sieci nielegalnie.
 
               Niebezpieczne kontakty - nieletni nawiązują liczne kontakty za pomocą komunikatorów, czatów, portali społecznościowych. Niekiedy są to kontakty z niebezpiecznymi osobami, mającymi wobec dziecka złe intencje.
Dzieci podają dane osobowe, zamieszczają zdjęcia, komentarze. Mogą stać się ofiarami pedofilii, przestępstwa, grupy psychomanipulacyjnej.
 
               Cyberprzemoc (Cyferbullying) jest to przemoc (działania świadome i celowe skierowane na zrobienie komuś krzywdy) z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 
Wyróżnić można następujące kategorie działań szkodliwych:
 
1.  Naruszenie dóbr osobistych:
               -posługiwanie się wizerunkiem, nazwiskiem, pseudonimem bez zgody właściciela,
               -naruszenie czci - zniesławienie, znieważenie, oszczerstwo, pogarda,  lekceważenie.
2. Włamania:
               -złamanie hasła, podszywanie się pod kogoś,
               -zmiana wpisów - przejęcie tożsamości
3. Groźby:
               -wymuszenie działań,
               -prośba o zaniechanie działań
4. Nękanie
5. Wulgaryzmy
 
Dzieci i młodzież mogą być zarówno ofiarami jak i sprawcami cyberprzemocy. Powody, dla których młodzi ludzie posuwają się do w/w zachowań są różne, m. in. jest to chęć zrobienia na złość, ośmieszenie kogoś, straszenie, szantaż, także chęć popisania się, zaimponowania, zrobienia "żartu". 
 
52% internautów w wieku 12- 17 lat przyznaje się, że za pośrednictwem Internetu lub telefonii komórkowej miało do czynienia z przemocą werbalną. 47% doświadczyło wulgarnego wyzywania, 21%- poniżania, ośmieszania i upokarzania, 16%- straszenia i szantażowania. 57% przyznaje, że była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów
wykonywanych wbrew ich woli.
 
Wg statystyk 53% dzieci nikogo nie informuje o takich zdarzeniach, 24% opowiada kolegom, 6% mówi o tym rodzicom, 3% - dorosłym w szkole.
Ujawnione przypadki cyberprzemocy powinny być skrupulatnie wyjaśnione.
Ofiara powinna otrzymać wsparcie psychiczne, sprawca (sprawcy) - ponieść
konsekwencje swoich czynów. Ważne jest ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie dowodów.
 
               Gry komputerowe
Aktywne uczestnictwo w grze zmienia zdolność oceny świata realnego - gracz nie tylko patrzy na przemoc, ale jest jej realnym sprawcą.
Zaciera się granica pomiędzy światem realnym a fikcją, gdyż gracz, silnie koncentrując się na grze, nie może jednocześnie wykonywać innej czynności.
Możliwość wielokrotnego powtarzania gry pozwala na oswojenie się ze scenami drastycznymi, następuje odrealnienie śmierci i jej konsekwencji, rośnie akceptacja dla niebezpiecznych zachowań.
Przemoc i agresja kojarzone są z sukcesem i nagrodą. Agresja i destrukcja są nagradzane, zabicie daje awans lub przejście do dalszego etapu gry, zło jest drogą do sukcesu. Antyspołeczne zachowania wirtualne( np. szybka jazda samochodem) nie ma konsekwencji w świecie realnym, nie grozi śmiercią ani utratą wolności.
Korzystanie z " agresywnych " gier komputerowych może zakłócać prawidłowy rozwój osobowości i kształtować zachowania agresywne, zwłaszcza w przypadkach niekontrolowanego i nadmiernego ich stosowania.
 
               Uzależnienie
Dzieci i młodzież, z racji swej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Ze względu na atrakcyjną ofertę aktywności internetowych coraz więcej czasu spędzają przed komputerem. Cierpi na tym ich zdrowie, sylwetka, zaburzają się kontakty społeczne. Zanika granica między światem rzeczywistym a wirtualnym.
W momencie odstawienia od komputera u osoby uzależnionej dojść może do typowych dla innych uzależnień objawów odstawiennych - tzw. syndrom odstawienia (niekiedy o drastycznym przebiegu). Następuje silny atak niekontrolowanej agresji - zaburzenia spostrzegania, uwagi, ograniczenie (utrata) zdolności logicznego myślenia, zaburzenia pamięci, poczucie zagubienia, zachowania kompulsywne.
 
Artykuł nie wyczerpuje tematyki, zaledwie sygnalizuje pewne zagadnienia.
 
By młodzi użytkownicy Sieci mogli racjonalnie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powinni przestrzegać następujących zasad:
- Czas spędzany przy komputerze powinien być limitowany. Za krytyczną granicę    uważa się 4 godziny dziennie.
- Dzieci winny korzystać z gier /wchodzić na strony przeznaczone wyłącznie dla ich wieku.
- Nie można podawać w Internecie danych osobowych (adresu, numeru telefonu )
- Wszelkie komentarze i komunikaty powinny być kulturalne.
- O podejrzanych kontaktach należy informować dorosłych.
 
W odpowiedzi na istniejące zagrożenia Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Orange uruchomiły 6 lutego 2007 r. projekt Helpline.org.pl. Jest on współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Safer Internet"
 
Osoby doświadczające cyberprzemocy, mogą znaleźć pomoc na
następujących
stronach:
- helpline.org.pl,
 
 
 
 
Opracowała: Dorota Malinowska
 
Na podstawie:
1)  A. Andrzejewska, J. Bednarek, W. Bożejwicz, A. Chaberska, Dziecko w sieci, Wa-wa 2008
2)  Cyberprzemoc - prezentacja w ramach Kongresu Pedagogów i Psychologów, Wa- wa 2010
3)  3,2,1 Internet - materiały szkoleniowe

 

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania