W dniach 7 - 11 grudnia obchodziliśmy Tydzień Wolontariatu.
W naszej szkole zostały zaprezentowane gazetki uświadamiające idee wolontaryjne oraz dorobek naszej szkoły w pracach na rzecz innych.

/D. Malinowska/