alt

Dnia 20 listopada członkowie Samorządu Uczniowskiego, w imieniu całej społeczności uczniowskiej, wypuścili w niebo kolorowe balony, symbolizujące prawa, z których przestrzeganiem mamy problemy. Poprzez to włączyliśmy się do akcji UNICEF z okazji 20 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.
 
alt

 
/D. Malinowska/