Uczniowie klas piątych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących tolerancji. Zajęcia prowadzone były przez pracowników OPiIS w Pabianicach.
Uczniowie dowiedzieli się więcej o sobie, zwrócili uwagę na wzajemne różnice oraz przekonali się, że odmienność nie powinna dzielić.

/D. Malinowska/