KONKURS PROFILAKTYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH

„ŻYJEMY ZDROWO I BEZPIECZNIE"

I wersja :

Wykonanie prezentacji na temat cyberprzemocy metodą Web Quest – szczegółowe wskazówki na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 w Pabianicach (www.sp13pabianice) - prace należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15 maja!

II wersja :

Konkurs Wiedzy o uzależnieniach i zdrowym stylu życia- piątek, 15 maja, 2 godzina lekcyjna, sala B 3.

 

Rozstrzygnięcie obu konkursów - poniedziałek 18 maja, długa przerwa , sala B 11

Zwycięzcy wezmą udział w konkursie miejskim i będą walczyć o puchar Komendanta Staży Miejskiej!