zombi

Nasza szkoła przystąpiła

do

MIEJSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ PRZECIW DOPALACZOM.

W ramach kampanii odbyły się dotąd warsztaty, podczas których wygenerowano hasło przewodnie:

CAŁE MIASTO O TYM TRĄBI

BIERZESZ DOPY

BĘDZIESZ ZOMBIE!

W ramach kampanii przewidzianych jest szereg działań. Na początek – dwa konkursy.

I Konkurs - na logo kampanii - do 9 marca - format A4, technika dowolna, praca zgrana na płytę CD

II Konkurs - na plakat – do 20 marca, format A1

Obie formy powinny korespondować z przytoczonym hasłem kampanii.

Prace należy zgłaszać do pedagoga szkolnego.